Vergoeding & Tarieven

Tarieven voor niet-gecontracteerde zorg per 01-01-2019

Onderaan de pagina ziet u een link die het mogelijk maakt om de actuele tarieflijst te downloaden in PDF formaat.

 

Verrichting:

Tarief in €:

Fysiotherapie

maximaal 30 minuten

1000

35,00

Manuele therapie

maximaal 30 minuten

1200

45,00

Kinderfysiotherapie

maximaal 45 minuten

1100

45,00

Geriatrische fysiotherapie                                                maximaal 30 minuten

1775

40,00

Toeslag behandeling aan huis

**01

15,00

Toeslag behandeling in een inrichting

**02

7,50

Toeslag behandeling na reguliere werktijd op verzoek zorgvrager

 

100%

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

1105

45,00

Eenmalig consult op specifieke verwijzing van een arts

1400

55,00

Bekkentherapie

1600

45,00

Intake, onderzoek en behandeling bij DTF (zonder verwijzing)

1864

45,00

Intake, onderzoek en behandeling na verwijzing

1870

45,00

Lange zitting (dubbele tarief van de betreffende therapievorm)

 

100%

Rapport na verzoek om informatie (kort)

1900

32,50

Verslaglegging fysiotherapie aan derden

1902

65,00

TENS (uitleen apparatuur en elektroden) – per maand of deel daarvan:

 

7,50

Bracehuur (per maand of deel daarvan):

 

7,50

Tapen (inclusief materiaal):

1950

12,50

Verzoek om informatie van verzekeraars / letselschademaatschappijen

 

85,09

Niet nagekomen afspraak:

 

100%

 

 

  • Bij deze eerste behandeling worden 2 tarieven in rekening gebracht - voor de intake en voor de behandeling - als beide ook daadwerkelijk plaatsvinden.
  • Bovenvermelde tarieven gelden voor behandelingen welke NIET door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Indien door ons met uw zorgverzekeraar een contract is afgesloten gelden voor de behandelingen die conform de polisvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen, andere tarieven.
  • Chronische fysiotherapie en alle fysiotherapie voor personen tot 18 jaar, wordt volledig vergoed in de basisverzekering. Wel komen bij chronische fysiotherapie de eerste 20 behandelingen ten laste van uw aanvullende verzekering. Bent u NIET aanvullend verzekerd; dan dient u deze eerste 20 sessies doorgaans zelf te betalen. Dat gaat dan tegen de tarieven als hierboven vermeld.
  • Of fysiotherapie wèl danwel niet chronisch is wordt NIET bepaald door de arts of de fysiotherapeut, maar door het simpele feit of de aandoening wel of niet staat vermeld in de zogenaamde "chronische lijst". Dit is een door het Ministerie van VWS opgestelde lijst die bepalend en bindend is. Hierop worden GEEN uitzonderingen gemaakt. Zorgverzekeraars willen nog wel eens de schijn wekken dat hier heel flexibel mee omgegaan kan worden zulks in het financiële voordeel van de patiënt.
  • De aandoeningen die niet voorkomen op de eerder genoemde "chronische lijst" komen allen in aanmerking voor (gehele of gedeeltelijke) vergoeding uit de aanvullende verzekering. Natuurlijk dient u dan wel een aanvullende verzekering te hebben afgesloten.
  • Het is nadrukkelijk uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekering.
  • Alleen fysiotherapie vergoed uit de hoofdverzekering telt mee in het wettelijk bepaalde eigen risico. Fysiotherapie uit de aanvullende verzekering nadrukkelijk niet.
  • Verder wijzen wij u op de betalingsvoorwaarden van onze praktijk (te downladen via deze pagina - zie onder).

Als eerder aangegeven hebben wij contracten met ALLE Nederlandse zorgverzekeraars. U kunt dus altijd bij ons terecht en wij hanteren geen wachtlijst. 


Download
Tarieflijst
tarieflijst.2021.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Download
Betalingsvoorwaarden
betalingsvoorwaarden.20210101.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB