Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. Als een kind (0-18 jaar) problemen heeft met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Kinderfysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie afgerond. Een kinderfysiotherapeut doet eerst onderzoek en werkt daarna altijd volgens een behandelplan. Als het nodig is, overlegt de kinderfysiotherapeut met anderen, zoals de arts, leerkracht, logopedist, ergotherapeut of kinder-manueeltherapeut. Dit interdisciplinair overleg speelt in onze praktijk een hele belangrijke rol. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

 

Kennis en vaardigheden van de kinderfysiotherapeut:

  • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van kinderen,
  • Bewegings- en houdingsaandoeningen bij kinderen,
  • Fysieke fitheid en training van spieren en hart- en longfunctie bij kinderen,
  • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen,
  • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiding van het gezin/ouders en
  • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, kinder-manueeltherapie, ambulante begeleiding en specialistische tweedelijns zorg.

Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie.

De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) is een beroepsvereniging met bijna 1.000 leden en is in 1985 opgericht. Meer informatie vindt u op de website van de NVFK.