Revalidatiefysiotherapie

De revalidatiefysiotherapeut werkt in een van de gespecialiseerde en wettelijk erkende revalidatie-instellingen. Zowel jeugdige als volwassen revalidanten behoren tot de doelgroep. Klinische en poliklinische behandelingen behoren tot de mogelijkheden.

Uitgangspunten

Wat zijn de uitgangspunten van de revalidatiefysiotherapeut:

  • Herstel van activiteiten en participatie van de revalidant met als doel optimaal functioneren in de maatschappij.
  • De wensen van de revalidant zijn leidend.