Orofaciale kaaktherapie Crafta

CRAFTA® betekent Cranio Faciale Therapy Academy.&nbsp>Dat is een zeer gespecialiseerde opleiding in manueel therapie voor het behandelen van pijn en stoornissen in het gebied van het hoofd, de hals, de kaak en de nek.
Bij de volgende klachten kan CRAFTA-therapie worden toegepast:
  • kaakpijn, knakkende kaak, kauwstoornissen, moeite met openen van de mond
  • tandenknarsen, klemmen, stoornissen in het contact tussen boven- en onderkaak (ook als ondersteuning bij orthodontie)
  • hoofdpijn op zichzelf staand of als gevolg van stoornissen in de nek-, kaak-, hoofd- en halsregio
  • groeistoornissen, asymmetrische ontwikkeling en functionele problemen
  • oogbewegingen, oogpijn, functionele oogklachten en coördinatie daarvan
  • oorsuizen (verbonden met kaak- en nekbewegingen) en pijn bij bijholteontstekingen
  • duizeligheidsklachten, evenwichtsstoornissen, aangezichtspijn en aangezichtsverlamming
In een onderzoek wordt middels een geprotocolleerd model een anamnese afgenomen en een lichamelijk onderzoek gedaan om eventuele dysfuncties en stoornissen in kaart te brengen. Daarna wordt met u als patiënt besproken wat de opties zijn. Mocht er gekozen worden voor een behandeltraject dan is de verwachting dat binnen 4-6 behandelingen er duidelijk positieve veranderingen optreden in uw klacht.