Tabel 1

 

Sinds 2006 verzamelen collega Eric Saedt (Ravenstein), Peter Theunissen (Cuijk) en ik (Bé van der Woude) de behandelcijfers van zuigelingen met nekproblemen (HCFS - Hoog Cervicale Functie Stoornis) die door gespecialiseerde manueeltherapeuten in Nederland behandeld worden. Deze manueeltherapeuten worden door ons (www.ewmm.net) opgeleid. Belangrijkste conclusie van bovenstaande tabel is dat de behandeling van een zuigeling met een HCFS door een gespecialiseerde manueeltherapeut volkomen ongevaarlijk is. De therapeut maakt gebruik van milde mobilisaties en NIET van manipulaties (kraken)! HCFS is een term die in de plaats gekomen is van wat vroeger "KISS" (Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen) werd genoemd. Hieronder vallen o.a. de omschrijvingen "huilbaby", "scheef hoofdje", "scheef nekje", asymmetrische zuigeling", banaan-houding" en "voorkeurshouding". Vaak te zien in combinatie met een afplatting van het hoofdje.

 

 

Tabel 2

 

Heeft u een baby met 1 of meer bovenvermelde symptomen (zie tabel 2)? Dan is het zeer zinvol om een screening te laten uitvoeren in mijn praktijk. Bovenstaande symptomen kunnen namelijk samenhangen met een stoornis in het functioneren van het nekje van uw kind. Indien er inderdaad sprake is van een stoornis in het functioneren van de nek kan uw kind manueeltherapeutisch behandeld worden. Daarvoor zijn gemiddeld 3-4 behandelingen nodig. Meestal vindt de behandeling plaats in samenwerking met kinderfysiotherapeute Myronne Poppema.

 

Een stoornis in het nekje van uw kind kan ontstaan door:

 • een eenzijdige ligging in de baarmoeder tijdens de zwangerschap,
 • een moeizame bevalling al dan niet met vacuümpomp of tang,
 • een (gecompliceerde) keizersnede.

Overigens is niet altijd duidelijk wat de mogelijke oorzaak van het nekprobleem bij uw baby is.

Tabel 3

 

Een behandeling kinder-manueeltherapie kan een effectieve manier zijn om de symptomen die u ziet in tabel 2 te doen verdwijnen. Niet zelden melden ouders dat ze na de behandeling een compleet ander kind hebben gekregen.

In tabel 3 kunt u zien wat u als resultaat van de behandeling kunt verwachten.

De tabellen die hierboven gebruikt zijn, zijn afkomstig uit een wetenschappelijke publicatie(1) van o.a. ondergetekende. 

De manueeltherapeutische behandeling van een zuigeling met een HCFS is aantoonbaar veilig. Een screening is snel, veilig en betrouwbaar en kan veel problematiek verminderen en voorkomen. Daarnaast wordt samengewerkt met een deskundige kinderfysiotherapeute. Dat maakt het mogelijk dat naast de biomechanische beoordeling van de stoornis, ook de sensomotorische (ontwikkeling) kant van het probleem van uw kind aandacht krijgt.

 

De kinder-manueeltherapie is een relatief nieuw domein binnen de Nederlandse manueel therapie. Ruim 20 jaar geleden raakte ik samen met een aantal collega's geïnspireerd door de behandelmethode die dr. Heiner Biedermann aan ons presenteerde(2). Dat was ook het moment van de introductie van de kinder-manueeltherapeutische behandeling van zuigelingen in Nederland. De symptomen van de asymmetrische zuigeling met een nekprobleem werden vroeger omschreven als "KISS". De nieuwe term "HCFS" is geïntroduceerd omdat dat begrip de lading beter dekt.

 

Vanaf 2014 is deze onderzoek- en behandelmethode (na een jarenlange strijd om erkenning) opgenomen in het BCP (Beroeps Competentie Profiel) van de NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie). Om dit jonge deel van ons vakgebied beter (wetenschappelijk) te onderbouwen hebben collega Eric Saedt  (Ravenstein) en ik de samenwerking gezocht met Prof. Dr. Ria Nijhuis van de Radboud Universiteit Nijmegen en Prof. Dr. Rob de Bie van de Universiteit Maastricht. Dat werd mede mogelijk door een substantiële subsidie van onze beroepsvereniging, de NVMT.

U vind hierover een uitgebreide beschrijving op deze pagina van de site.

 

We zijn er verder in geslaagd om alle wetenschappelijke kennis omtrent de behandeling van zuigelingen middels manuele therapie samen te vatten in zogenaamde factsheets(3-6). Dit ook weer in samenwerking met eerder genoemde wetenschappelijke instituten en de NVMT.

Een uitgebreide literatuurreview van manueel therapeutische interventies bij kinderen is inmiddels verschenen op PlosOne onder de titel "Spinal manual therapy in infants, children and adolescents: A systematic review and meta-analysis on treatment, technique and outcomes(7).

Naar verwachting zal in 2019 een artikel verschijnen over de betrouwbaarheid, validiteit en de veiligheid van de onderzoekstesten die we bij zuigelingen gebruiken om vast te stellen of er wel of niet sprake is van een beperking in het nekje. Hiermee ligt de weg open voor daadwerkelijk effectonderzoek. Over het design wordt inmiddels nagedacht.

 

Tot voor kort heerste de overtuiging dat kinderen geen noemenswaardige stoornissen in de wervelkolom zouden kunnen krijgen en dat als dat al zo was, deze spontaan weer zouden verdwijnen. Niets is echter minder waar. Kinderen hebben, net als volwassenen soms problemen met de functie van hun wervelkolomgewrichten en deze kunnen zich uiten in:

 • hoofdpijn,
 • nekpijn,
 • pijnklachten elders in de wervelkolom (vaak zelfs op meerder plekken tegelijk),
 • onverklaarbare buikpijnklachten,
 • concentratiestoornissen en
 • gedrag waarbij de wervelkolom zeer frequent door het kind zelf word "gekraakt". Dit fenomeen is bijna altijd symptomatisch voor een functiestoornis in de wervelkolom waarbij het kind "op zoek gaat"naar een oplossing.

Een kinder-manueeltherapeutische behandeling geeft bij een juiste indicatiestelling over het algemeen op korte termijn veel verlichting of volledige genezing van de klachten. Ben u niet woonachtig in de omgeving van Boxmeer en zoekt u een geregistreerd kinder-manueeltherapeut. Klik dan HIER!

 

Literatuurlijst.

 1. Saedt Eric, Driehuis F, Hoogeboom TJ, van der Woude Bé, de Bie RA, Nijhuis-van der Sanden MWG. Common Manual Therapy Practices in the Netherlands for Infants With Upper Cervical Dysfunction: A Prospective Cohort Study. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 2018;41(1):52-61.
 2. Biedermann H. Manual therapy in children. 2004.
 3. Driehuis F., Nijhuis-van der Sanden M.W.G., Saedt Eric, Woude Bé v.d., Bie de R.A.. Factsheet manuele therapie bij zuigelingen 0 - 1 jaar (diagnostiek). 2016.
 4. Driehuis F., Nijhuis-van der Sanden M.W.G., Saedt Eric, Woude Bé v.d., Bie de R.A.. Factsheet manuele therapie bij zuigelingen 0 - 1 jaar (behandeling). 2016.
 5. Driehuis F., Nijhuis-van der Sanden M.W.G., Saedt Eric, Woude Bé v.d., Bie de R.A.. Factsheet manuele therapie - Diagnostiek bij kinderen. 2016.
 6. Driehuis F., Nijhuis-van der Sanden MWG, Saedt Eric, Woude Bé v.d., Bie de R.A.. Factsheet manuele therapie - Behandeling van kinderen. 2016.
 7. Femke Driehuis, Thomas J. Hoogenboom, Maria W.G. Nijhuis -van der Sanden, Rob. A. de Bie, J. Bart Staal. Spinal manual therapy in infants, children and adolescents: A systematic review and meta-analysis on treatment, technique and outcomes. 2019.
Download
Voorlichtingsfolder kinder manueeltherapie - KISS - huilbaby ....
KMT info folder.pdf
Adobe Acrobat document 205.9 KB