Klachtenregeling

Indien u om wat voor reden dan ook, niet (geheel) tevreden bent over de behandeling danwel bejegening, dan staan wij open voor uw input. In overleg met u zullen we naar een passende oplossing zoeken.

Vindt u dat uw klacht niet is, of wordt opgelost, dan is er een klachtenregeling. 

 

Op www.defysiotherapeut.com staan informatie en formulieren om een klachten- c.q. geschillenprocedure te starten. U kunt ook telefonisch (033-4672900) contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen. Hiervoor kunt u via mail contact opnemen met de afdeling Ledenvoorlichting van het KNGF. Het telefoonnummer van deze afdeling is 033-4672929.